Fortsätt till huvudinnehåll

Blicken riktad mot det osynliga

 -Därför är vår blick inte vänd till de synliga tingen, den är inriktad på se osynliga, ty de synliga tingen varar endast en liten tid men de osynliga varar i evighet. (2Kor4:18) Hedegårds översättning

Mycket som har med tron att göra är ting som inte syns för våra egna ögon. De finns de som har sett Jesus men de flesta av oss får inte vara med om den upplevelsen. Jesus säger själv: Saliga är de som icke se men dock tro. (Joh20:29) Vi kan inte med våra jordiska ögon se tron hur mycket vi än skulle vilja det. Vi får nöja oss med att se mänskor som tro. Inte kan vi heller se det himmelska. Vi får helt enkelt vänta. Den som känner mig vet att det inte är min starkaste sida, detta med att vänta. Saker och ting skall helst ske ganska fort, omgående. Det är naturligt för den kristne att längta till himlen, till det fullkomliga Till glädjen, friden och Jesus själv. Vi går naturligtvis inte och väntar på döden som om vi inte skulle vilja leva det är inte det jag menar, men hur härligt vi än ha här, blir det än bättre där som vi sa "förr i världen". Vi kan ej heller se bönen men uppleva dess verklighet. För den som aldrig fått något bönesvar kan det ju upplevas märkligt att be. Att rabbla upp en massa önskningar till något som jag inte kan se, tacka för abstrakta ting som frälsning. 

Ändå är det "det övernaturliga" som gör kristendomen levande och intressant. Försoningen, vem kan med sitt ringa förstånd fatta det. En norsk biskop, vars namn jag inte minns, uttrycker följande: Den skarpaste hjärna kan inte förstå korsets gåta men den fattigaste syndare kan få uppleva dess kraft! Helbrägdagörelsen- vem fattar detta tillfullo med sitt förstånd?  Hur allt går till rent praktiskt. Det räcker med att tro-tack och lov. Profetia med tungotal och uttydning, är även det inne på trons område. Den förtätade atmosfär vilken kännetecknar den levande församlingen kan ej heller ses med våra lekamliga ögon, den måste upplevas. Har du fått smak på något av detta? 

Det som höll de gamla troshjältarna vid liv var många gånger att de mitt i kampen liksom såg den Osynlige (dvsJesus) och man trodde fullt och fast på att lönen väntade hemma i himlen. Vi vill så ofta ha lönen här och nu. Talet om att en krona väntar i himlen hör man sällan någon predika om längre. Allt på jorden är förgängligt men det himmelska består. Låt oss vänta på allt det  härliga vi har framför oss. Snart är han här!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!